Obchodní podmínky internetového obchodu:

1. Výběr zboží a kupní smlouva:
Náš obchod umožňuje vyhledat zboží podle typu výrobku a je rozdělen na základní sekce a skupiny. Po postupném vyhledání koncového výrobku získáte jeho popis,charakteristiku a stav (množství) skladové položky. V případě Vámi zvoleného modelu,značky lze použít vyhledávač zboží.Aktualizace skladu našeho,nebo skladů dodavatelů se provádí pouze jednou každý pracovní den.

Kliknutím na výrobek se Vám otevře širší technický popis a pokud se rozhodnete výrobek zakoupit, vstupte kliknutím do nákupního košíku a poté Vás program vyzve k vyplnění registrace s následným vyplněním hesla sloužícího k dalším nákupům. Teprve v kolonce pokladna dojde k zaslání Vaší vyplněné objednávky. Toto je Vaše poslední možnost ke kontrole Vámi zvoleného výrobku a ceny. Po odeslání závazné objednávky budete námi informováni o vyskladnění zboží a stavu Vaší objednávky.

Zboží si samozřejmě můžete i sami vyzvednout po objednání i na naší kamenné prodejně v předem dohodnutém termínu v otvíracích hodinách naší kamenné prodejny. Použité obrázky mají pouze informativní charakter a jejich provedení nemusí vždy souhlasit s danou skutečností(odstíny barev,měřítko výrobku....).

Kupní smlouva vznikne až odesláním objednávky kupujícímu(spotřebiteli),přičemž danou skutečnost oznámí prodávající kupujícímu neprodleně informativním e-mailem,který kupující prodávajícímu sdělil.Na vznik smlouvy toto potvrzení nemá vliv.Takto vzniklou smlouvu lze změnit pouze na základě dohody obou stran.V případě nesprávného,nebo neúměrného zvolení přepravní společnosti(hmotnost,povaha,nadměrná zásilka,vícekusová zásilka...) bude ze strany prodávajícího kupujícímu navržen takový způsob dopravy,který odpovídá povaze objednávky a bude po vzájemné dohodě upraven.Náklady na uzavření smlouvy na komunikaci s obchodníkem nese zákazník(např:dle běžných tarifů jednotlivých operátorů,provozovatelů.....).

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje,že se seznámil s obchodními podmínkami a zároveň souhlasí se zpracováním svých osobních údajů do databáze prodávajícího.Osobní údaje má právo kupující na základě písemné žádosti prodávajícímu si nechat vymazat z databáze prodávajícího.Prodávající se zavazuje,že takto nabyté údaje nebudou poskytnuty jiným osobám,společnostem.Výjimku tvoří pouze situace,kde bude nutno nejnutnější údaje předat(zpravidla dopravci,poště...) z důvodů dodání objednávky(zboží,zásilky).Informace o zákaznících jsou uschovány v souladu s platnými zákony České republiky.

2. Ceny a doprava:
Ceny na našem obchodě jsou závazné v den prodeje. Pokud se stane, že dodavatel cenu sníží, bude i Vám účtována automaticky cena nižší. O změně budete informováni telefonicky,nebo e-mailem. Zásilky jsou posílány pouze formou dobírky. Můžete také zvolit platbu předem, která však bude od Vás vyžadována automaticky na zboží objednávkové.V případě Vašeho požadavku na platbu předem Vám bude zaslán v běžných pracovních dnech účetní doklad obsahující platební údaje k platbě a to na Vámi sdělenou kontaktní e-mailovou adresu.Tento doklad doporučujeme uschovat. O této skutečnosti Vám doporučujeme se telefonicky informovat.Výrobek a obal bude od nás zkontrolován z hlediska mechanického poškození a na zvláštní přání zákazníka i přezkoušen na funkčnost (pouze běžné spotřebiče a je li to technicky možné a nevyžaduje k připojení protokol a montáž od odborné firmy) .Tuto službu přezkoušení funkčnosti prosíme doobjednat písemně v poznámce na objednávce.

Internetový obchod Vám navrhne dopravu takovým způsobem,která by byla pro Vás i pro nás nejvýhodnějším a samozřejmě nejlevnějším řešením pro danou oblast dodání.Aktuální cenu a způsob dopravy Vám po telefonické dohodě s Vámi na Vaše přání sdělí náš operátor včetně předpokládaného termínu dodání.Při dokončení objednávky si můžete sami zvolit dopravu a dopravce v závislosti na charakteristice váze zboží a dodací adresy.Doprava výrobků přes Českou poštu je napočítána dle Vámi zadané adresy,nebo formou dodávky do balíkovny a to v závislosti na PSČ.V případě dodání zásilky do balíkovny je omezena jak velikostí,tak i vahou zásilky dle požadavků České pošty.Dovíte se tedy přímo přepravní náklady včetně celkové ceny objednávky.Náš obchod používá dále vlastní autodopravu.Tato je zpravidla počítána do 60km.vzdálenosti od místa nakládky zboží(rozumí se z místa expedice zboží v Jablonci nad Nisou).V případě závozu zboží naší autodopravou na jinou adresu je doprava napočítána viz níže uvedené údaje(doprava naší společnosti pro oblast regionu měst) v závislosti na místě vykládky a zde se dovíte přímo náklady na dopravu.V tomto případě prosíme vložit do kolonky poznámka v objednávce nejbližší město směrem k místu vykládky dle níže uvedených údajů a současně i cenu dopravy k místu napárovanou.Přesnou adresu vykládky uvěďte v objednávce jako adresu dodací.Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.Ceny dopravného a balného jsou používány v rozmezí 80,-Kč až 2500,-Kč v závislosti na charakteru dodávky.Např.:(doprava Českou poštou v částce 146,-Kč s DPH obsahuje:poštovné 96,-Kč  a balné 50,-Kč).Dále je možno využít službu svozu vysloužilého spotřebiče ve stejné skupině u naší společnosti  k recyklaci.Menší spotřebiče můžete zaslat k recyklaci na naši adresu,nebo jej předat přímo na naši kamennou prodejnu (výdejní místo) osobně v provozních hodinách prodejny.Náklady na zaslání nese zákazník.Osobní odběr v naší prodejně je zcela bez poplatku. 

Doprava naší společností pro oblast regionu měst:

Liberec, Jablonec nad Nisou - 250,- Kč

Česká Lípa, Semily, Mladá Boleslav, Turnov, Jičín, Harrachov - 590,- Kč

Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Mělník, Louny, Praha, Nymburk, Hradec Králové, Pardubice, Rumburk, Náchod, Chomutov, Kralupy nad Vltavou, Poděbrady - 990,- Kč

Karlovy Vary, Cheb, Plzeň, Příbram, Havlíčkův Brod, Čáslav, Vlašim, Tábor, Jihlava, Humpolec, Hlinsko, Svitavy, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí - 1790,- Kč

Tachov, Domažlice, Klatovy, České Budějovice, Moravské Budějovice, Znojmo, Brno, Hodonín, Uherský Brod, Vsetín, Olomouv, Zlín, Nový Jičín, Ostrava, Třinec - 2300,- Kč

Internetový obchod  Vám navrhne dopravu takovým způsobem, která by byla pro Vás i pro nás nejvhodnějším a samozřejmě nejlevnějším bezpečným řešením pro danou oblast Vašeho místa dodání. Aktuální cenu a způsob dopravy Vám po telefonické dohodě s Vámi sdělí náš operátor včetně termínu dodání. Tento způsob dopravy je možno použít pouze nad váhu Vaší objednávky přesahující 30 kg, není-li dohodnuto se zákazníkem jinak. Ceny autodopravy jsou uvedeny včetně DPH 21%.

Dále je možno doobjednat předem i svoz vysloužilého spotřebiče v kolonce poznámka v objednávce.Tento svoz bude účtován v částce 250,-Kč včetně DPH ve stejné skupině výrobků.Výrobek prosíme připravit v mechanicky v kompletním stavu.

V případě dopravy se rozumí doprava z místa nakládky až po složení a předání spotřebiče včetně kontroly stavu objednaného výrobku k prvním dveřím(brance,garážovým vratům,vchodovým dveřím,vrátnici atd) na adrese,která je uvedena v objednávce jako dodací.

3. Práva z vadného plnění:
Na veškeré zboží je poskytována zákonná záruka. Tato délka se netýká výrobků, jejichž životnost je nižší než zákonem předepsaná doba (např. baterie,...),vyplývá-li z povahy věci,u věci prodávané za nižší cenu na vadu,pro kterou byla nižší cena ujednána,na opotřebení věci způsobené běžným užíváním a u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,která měla věc při převzetí kupujícím. Pokud je na záručním listě,v návodu k obsluze,výrobku uvedená lhůta vyšší, platí tento údaj. Veškeré značky mají servisní zastoupení v České republice. Můžete v případě problému kontaktovat i nás, kde Vám bude sděleno nejbližší servisní středisko v okolí místa Vašeho bydliště. Na mnoho výrobků má i naše společnost uzavřeny řádné servisní smlouvy a z tohoto důvodu i Vy můžete naše služby využít. Opět doporučujeme telefonní kontakt. V případě neopravitelnosti výrobku,nebo výrobku vykazujícího opakovaně závady stejného charakteru se postupuje dle platných zákonů platných v České republice(Občanský zákoník). U výrobku, který vyžaduje odbornou montáž si tuto službu zajistí zákazník na svoje náklady u odborně způsobilé firmy k této činnosti školené . Na závady vzniklé neodbornou manipulací a v rozporu s návodem k obsluze včetně mechanického poškození nebude brán zřetel a nebudou posuzovány jako záruční. Současně Vám doporučujeme po dobu záruční doby uschovat přepravní obaly.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy(zejména ustanoveními §1914 až §1925,§2099 až §2117,§2161 až §2174 zákona č.89/2012 Sb)občanského zákoníku.Prodávající odpovídá spotřebiteli,že věc při převzetí nemá vady.Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli,že v době,kdy spotřebitel věc převzal:

-má věc vlastnosti,které si strany ujednaly,a chybí-li ujednání,takové vlastnosti,které prodávající,nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

-se věc hodí k účelu,který pro její použití prodávající uvádí,nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

-věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku,nebo předlohy

-je věc v odpovídajícím množství,míře nebo hmotnosti

-věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Nemá-li věc požadované výše uvedené vlastnosti,může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad,pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené,ale pokud se týká vada pouze součásti věci,může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti:není-li to možné,může odstoupit od smlouvy.Je-li to však vzhledem k povaze věci neúměrné,zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu,má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.Právo na dodání nové věci,nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady,pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad,na výměnu její součásti nebo na opravu věci,může požadovat přiměřenou slevu.Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě,že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad,vyměnit její součást nebo věc opravit,jakož i v případě,že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době,nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží,pokud  kupující před převzetím věci věděl,že věc má vadu,a nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady,která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí,má se za to,že věc byla vadná již při převzetí.

4. Odstoupení od kupní smlouvy:
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku,má spotřebitel v souladu s §1829 ODS.1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

.V případě,že se kupující takto rozhodne,kontaktuje prodávajícího(písemnou formou,e-mailem...)a ideálně uvede datum,číslo objednávky,dodacího listu,faktury,datum nákupu a způsob,jakým požaduje vratku kupní ceny,nejlépe číslo účtu,na které bude částka převedena.Akceptujeme jakékoli písemné odstoupení od kupní smlouvy,které je zasláno na adresu našeho obchodu obsahující výše uvedené skutečnosti.Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozích větách.V případě,že kupující dle předchozích vět odstoupí od smlouvy,vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího(kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující  zvoleného způsobu dodání zboží,který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to stejným způsobem,jakým je prodávající od kupujícího přijal,pokud kupující neurčí jinak.Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem,pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve,než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,že zboží prodávajícímu odeslal.Výrobky dodávané v uzavřeném obalu(z hygienických důvodů,zvukové,obrazové nahrávky,počítačové programy...),které spotřebitel z obalu vyňal,nebo původní obal poškodil není možné vrátit. Pokud se tak rozhodne, měl by nepoškozené zboží, bez známek užívání, nebo opotřebování,v původním obalu včetně všech originálních dokladů a záručního listu a příslušenství na vlastní náklady zaslat zpět odesilateli. V případě poškození ,nebo nedodání původního obalu,příslušenství,nebo při zpětné kontrole stavu výrobku jevících známky používání,poškození bude částka snížena o náklady sloužící k uvedení do původního stavu.Prodávající může proti spotřebiteli v těchto případech uplatnit náhradu škody a započíst svůj nárok  do vrácené kupní ceny.Prodávající je v takovém případě povinen vniklou náhradu doložit. Odstoupení od kupní smlouvy dle zákona ve lhůtě 14 dnů nelze však chápat,jako možnost bezplatného zapůjčení zboží od prodávajícího. V žádném případě neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme zboží pojistit.

5. Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v těchto případech:

1) zboží nebo produkty se již nedodávají

2) zboží nebo produkty se již nevyrábí

3) zboží nebo produkty nejsou v současné době skladem,nebo jsou nedostuné,nebo není v dostatečném množství

4) zboží nebo produkty byli doprodány zákazníkům s objednávkou před Vámi  nebo na  kamenné prodejně

5) při změně ceny směrem nahoru a zákazník cenu neakceptuje

6) dále si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku při nekorektně přepsaných nebo napadených XML souborů neoprávněnou osobou vedoucích ke změně údajů,při napadení dat nebo poškození skladů nebo internetového obchodu tzv.vyšší mocí. 

7) pokud již byla zaplacena kupní cena nebo její část u objednaného zboží (produktu) bude částka v této výši bez zbytečných odkladů vrácena zpět zákazníkovi převodem na předem odsouhlasený bankovní účet nebo poštovní složenkou do vlastních rukou. 

 8) při smyšlené objednávce zboží nebo milně uvedených dat (jméno,adresa,kontaktní telefon,e-mail)

 6. Převzetí zboží:
Zboží je až do úplného zaplacení majetkem společnosti. Užívací právo vzniká okamžikem zaplacení a předáním výrobku,nebo i podpisem zákazníka při převzetí zboží (úvěrová smlouva). Součástí dodávky je faktura charakterizující druh a množství zboží včetně ceny. Prodejní doklad včetně potvrzeného záručního listu(pokud je vydán)  budou zaslány uvnitř zásilky současně se zbožím. V případě naší autodopravy Vám budou doklady předány spolu s výrobkem.V případě nepřevzetí nebo odmítnutí odeslané objednávky zákazníkem budou internetovým obchodem zákazníkovi dodatečně účtovány prokazalelné náklady vzniklé s přípravou, manipulací nebo expedicí zboží.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu:

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu : Info@shopik.cz

  1. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

  2. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekcenebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

  3. České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

  4. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

  5. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&;lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

  6. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

  7. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

 Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

8.Sazebník příspěvků za likvidaci historických elektrozařízení:
Od 1. září 2005 se může vyskytovat nový poplatek účtovaný jako zvláštní položka sloužící k likvidaci elektrošrotu, který je nedílnou součástí všech výrobků uvedených nově po datu 10.08.2005 a byl účtován jako samostatná položka na účetních dokladech. O tuto položku se může cena výrobku navýšit. Ceny poplatků jsou rozděleny na skupiny a kategorie. Doporučujeme Vám tuto informaci na Vámi vybraný výrobek si telefonicky ověřit na našich telefonních číslech. Současně Vám sdělujeme, že na naši kamenné prodejně (výdejním místě) v případě koupě nového elektrospotřebiče u nás je možno odevzdat nebo i zaslat

starý spotřebič i obdobného typu k ekologické likvidaci(doprava je hrazena kupujícím).Příspěvky  jsou průběžně novelizované od 1.1.2010 včetně nové sazby s platností od 1.1.2010. Z důvodů zjednodušení orientace a účetního dokladu je PHE u výrobku již zaokrouhleno na celé koruny s DPH. (Platí při koupi 1ks výrobku dobírkou. Částka při koupi více výrobků bude zaokrouhlena v konečném součtu položek na účetním dokladu).Pro přehlednost daných komodit jsou příspěvky uvedeny s přesností až na 3 desetinná místa včetně cen bez DPH.

U některého zboží je polatek již skryt přímo v ceně výrobku(zpravidla malé a drobné spotřebiče)a není tedy veden jako samostaná položka na dokladu.

V případě nákupu bude poplatek na likvidaci elektrošrotu účtován na účetním dokladu dle jednotlivých skupin v závislosti charakteristiky zboží a aktuálních cen PHE k výrobkům přiřazených.

 Aktuální informace na příspěvek PHE(může se měnit dle jednotlivých skupin) a detailní přehled klasifikace jednotlivých skupin zboží včetně jejich hmotnostních poplatků a informace o sběrných místech na:  www.asekol.cz , www.elektrowin.cz , www.elektrosrot.cz